Vacature stageplaats JIP

Project Geldmattie, voor ongeveer 8 uur per week, gedurende het hele
schooljaar.
(Social Work-MWD-CMV-SPH-SJD-SMD)

Inhoud van de stageplaats:
Je gaat, samen met elf andere studenten, stage lopen bij het Jongeren Informatie Punt (JIP)
Rotterdam, met als voornaamste taak meewerken in het project Geldmattie. Dat betekent
dat je gekoppeld wordt aan een jongere die een hulpvraag heeft op het gebied van geld,
budgetteren en/of schulden, en als je ingewerkt ben aan twee of zelfs nog meer jongeren.
Samen met de jongere pak je de problemen aan. Je spreekt af met de jongere, bezoekt de
jongere eventueel thuis (altijd met iemand samen!), gaat mee naar afspraken, houdt de
voortgang in de gaten en bespreekt dit met de stagebegeleider van het JIP. Na elke
afspraak met je jongere maak je een gespreksverslag. Als Geldmattie begeleid jij dus de
jongere en jij zelf wordt getraind en begeleid door het JIP. Je maakt gebruik van het
meetinstrument de financiële zelfredzaamheidsmatrix om de voortgang van de jongere te
toetsen. Afhankelijk van hoe druk je het hebt met je jongere(n) loop je ook geregeld stage
binnen de algemene dienstverlening van het JIP. Je werkt dan bijvoorbeeld op het spreekuur
of gaat mee met JIP medewerkers naar trainingen of lessen op scholen.
JIP Rotterdam:
De doelstelling van het JIP is informatie toegankelijk maken voor jongeren, om hun
ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. De dienstverlening is
preventief van aard.
Het JIP Rotterdam is een laagdrempelige jongerenorganisatie, waar jongeren van woensdag
tot en met zaterdag zonder afspraak binnen kunnen lopen. Een afspraak maken is ook
mogelijk. De doelstelling is het geven van informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling
aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 28 jaar op de volgende leefgebieden: school, werk,
geld, wonen, vrije tijd, psychische hulp, drugs, seksualiteit, buitenland, rechten en plichten.
Concreet kan het JIP een jongere helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het
opstellen van een bezwaarschrift, het maken van een afspraak bij een organisatie, het
samen zoeken naar huisvesting of het oplossen van schulden. Het aanbod is gericht op het
vergroten van de zelfredzaamheid van de jongere en afgestemd op de vraag en eigen
capaciteiten van de jongere. De hulp is gratis en anoniem. Ook geeft het JIP lessen op
middelbare scholen en trainingen op het gebied van financiën aan jongeren van 16/17 jaar
of 18-plussers.

Geldmattie project:
Geldmattie is een project voor en door jongeren. Geldmatties zijn jongeren die zelf hun
financiële zaakjes aardig op orde hebben. Als Geldmattie wil je je kennis en ervaring
inzetten om jongeren te helpen die het minder goed getroffen hebben en hulpvragen hebben
op het gebied van geld of schulden. Samen pak je deze problemen aan. Hierdoor ontstaat
een uitwisseling van ervaring en kennis waar beide jongeren van kunnen profiteren.
Geldmattie en jongeren zijn tussen de 18 en 27 jaar oud.
De peer-to-peer benadering staat centraal in het project Geldmattie.

Profielschets van de student:
● Allereerst: een sociale inslag, je in kunnen leven in anderen.
● Je kunt je verplaatsen in het referentiekader van een jongere met schulden, ook als
die wellicht keuzes heeft gemaakt die in jouw ogen ‘dom’ zijn.
● Een zelfstandige houding.
● Absoluut affiniteit met financiële zaken, niet opzien tegen het uitzoeken van een hoop
papieren.
● Niet bang zijn om een deurwaarder op te bellen voor een betalingsregeling.
● Bereid zijn te investeren in de relatie met ‘je’ jongere.
● Discreet zijn; voorzichtig omgaan met de informatie die de jongere met je deelt.
● Graag nieuwe dingen leren en ontdekken.
Wat bieden wij jou:
Een Geldmattie training met als afsluiting een certificaat.
Een hele hoop ervaring met praktische en emotionele hulp aan jongeren.
Je leert tijdens je stage heel veel over schuldhulpverlening.
Goede begeleiding door je stagebegeleider.
Maandelijkse intervisie waar je met het JIP en je collega-Geldmatties je jongeren kunt
bespreken.
Regelmatig aansluitend aan de intervisie een gastspreker/workshop op het gebied van
jongerenhulp.
Een stagevergoeding van € 25,- per maand per jongere.

Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar JIP Rotterdam: Josine Strormann
o.v.v. sollicitatie stage Geldmattie